پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

(5-3)- مدیریت امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

1- تدوین برنامه جامع نیروی انسانی در مقاطع بلند مدت ، میان مدت و دوره ای

2- برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی موردنیاز سازمان براساس قوانین و مقررات مربوطه

3- صدور كلیه احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان

4- اجرات قوانین و مقررات اداری و استخدامی بر اساس قوانین و ضوابط مربوط

5- بررسی نیاز ها و فراهم آوردن امکانات رفاهی، تربیت بدنی ، تعاون ، بهداشت، درمان و بیمه کارکنان سازمان

6- انجام امور بازنشستگان و موظفین براساس مقررات مربوطه

7- برآورد و تامین نیازهای اداری سازمان در زمینه وسایل وملزومات، نگهداری و توزیع آنها بین واحدهای مختلف در چارچوب قوانین ومقررات

8- دریافت، ثبت ، توزیع و ارجاع کلیه مکاتبات وارده وصادره و بایگانی مکاتبات با استفاده از فناوری و روش های نوین

9- انجام اقدامات لازم در خصوص تامین خدمات عمومی نظیر آب، برق، سوخت، حمل ونقل، نظافت، سرایداری، چاپ وتکثیر ، مخابرات، تاسیسات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین

10- ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات کارکنان (MIS)

11- نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات و ضوابط اداری در سطح استانها

12- همکاری و هماهنگی در تدوین و اجرای برنامه جامع آموزش کارکنان

13- اجرای نظام ارزشیابی عملکرد دوره ای کارکنان