نسخه چاپی

اطلاعات تماس مدیران ستاد امور عشایر


دورنگار تلفن آخرین مدرک تحصیلی پست سازمانی نام و نام خانوادگی

ردیف

66412691 66412360 فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری رئیس سازمان امور عشایر ایران کرمعلی قندالی

1

66412751 66413360 سطح 2 حوزه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه حجت الاسلام حسین کاشی

2

66412932 66973788 دکترای زراعت - فیزیولوژی معاون توسعه و امور زیربنایی شاهپور علائی مقدم

3

66412691 66412519 فوق لیسانس باغبانی گرایش گیاهان زینتی معاون توسعه مدیریت و منابع بهرام میر آخورلی

4

66412751 66973790 فوق لیسانس مدیریت بازرگانی مشاور و مدیر حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل اسماعیل عباسپور

5

66412691 66973789 فوق لیسانس علوم ارتباطات رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل علیرضا رحیمی

6

66412609 66412609 فوق لیسانس جامعه شناسی سرپرست اداره حراست علی سلیمی

7

66412691 66463734 فوق لیسانس مدیریت دولتی مدیر کل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر سیاوش احمدی میرقائد

8

66412691 66408515 فوق لیسانس مدیریت مالی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه فرانک یوسفی نیا

9

66412691 66412932 فوق لیسانس مهندسی کشاورزی و مکانیزاسیون سرپرست دفتر عمران و امور زیربنایی مجید علیپور

10

66412691 66412932 دکترای زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید داریوش نعمت اللهی

11

66412691 66413373 فوق لیسانس مدیریت مناطق بیابانی مدیر کل دفتر امور تعاونی ها و نظام های بهره برداری سیدعزت الله حسینی

12

66412691 66412519 فوق لیسانس زراعت مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات محمد ایرانپور

13

66412691 66412360 دکترای علوم اجتماعی مدیر کل دفتر مطالعات مهدی میزبان

14

66412691 66404800 فوق لیسانس مدیریت دولتی مدیر امور اداری ، رفاه و پشتیبانی سیروس نصیری

15

66412691 66412423 فوق لیسانس مدیریت دولتی مدیر امور مالی و ذیحسابی احمد علی ولی زاده

16

66412691 66412360 لیسانس حقوق رئیس اداره امور حقوقی رضا حسن زاده

17

66412691 66973886 لیسانس عمران رئیس اداره پدافند غیرعامل سعید محمدی

18

66412691 66412360 لیسانس روابط عمومی رئیس اداره ارزیابی و پاسخگویی به شکایات رضا بیات

19

66412691 66973883 فوق لیسانس مدیریت اجرایی فرمانده پایگاه بسیج سازمان علی اسفندیاری

20