پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

(1-1)- حوزه نمایندگی ولی فقیه

1- تدوین و ارایه برنامه جامع عقیدتی و فرهنگی کارکنان سازمان

2- بکارگیری تمهیدات لازم به منظور پاسداشت ارزشهای دینی و مذهبی در سازمان .

3- تدوین و اجرای برنامه های کوتاه مدت فرهنگی و عقیدتی مورد نیاز کارکنان

4- انجام فعالیتهای مذهبی، بزرگداشت اعیاد، مناسبتهای دینی و مذهبی

5- اجرای فعالیتهای فوق برنامه برای کارکنان و خانواده آنها

6- ایجاد ارتباط با نهاد نمایندگی ولی فقیه در وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط برای توسعه و تقویت عملکرد و باورهای سازگار با آموزه های دینی