پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

شرح وظایف دفترساماندهی وهماهنگی امورعشایر

1- شناسايي وظايف و ايجاد ارتباط با سازمانها و دستگاههاي مختلف اجرائي به منظور استفاده از توان اجرائي آنها در جهت ساماندهی و تأمين نيازهاي جامعه عشايري

2- هماهنگی و همکاری با دستگاههای مختلف اجرایی برای تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و
 بلند مدت آن دستگاه در ارتباط با جامعه عشایری

3- پیگیری اجرای دقیق آیین نامه ساماندهی از طریق دستگاههای مختلف اجرایی و اخذ گزارش عملکرد آنها

4- تهیه ، تدوین و پیگیری عقد تفاهم نامه  همکاری های مشترک با سایر دستگاه های اجرایی درخصوص جامعه عشایری کشور

5- بررسی ،نیاز سنجی، انعکاس و پیگیری نیازهای عشایر درحوزه عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی

6- برنامه­ ريزي و هماهنگي با دستگاه هاي مسئول در امور آموزش و پرورش به منظور تحت پوشش قرار دادن جمعيت لازم التعليم و واجد شرايط عشاير كشور

7- برنامه ­ريزي و هماهنگي با  نهضت سوادآموزي جهت ارتقاء و توسعه سوادآموزي در بين جامعه عشايري

8- برنامه­ ريزي و هماهنگي باسایردستگاه های مرتبط با آموزشهای غیررسمی و حرف (آموزشی-ترویجی) درخصوص جامعه عشایری

9- اعلام نياز و پيگيري تأسيس آموزشگاه ها و مدارس شبانه روزي براي فرزندان عشاير

10- پيگيري تأمين سهميه لازم براي تحصيلات عاليه فرزندان عشاير

11- پیگیری برخورداری عشایر از  یارانه های مناسب و استفاده از اعتبارات مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته و ردیف های خاص  اعتباری سایر دستگاه ها

12- پيگيري، هماهنگي و همكاري بمنظور كاهش و جبران صدمات ناشي از حوادث و بحران هاي مختلف در مناطق عشايري

13- برنامه ­ريزي و هماهنگی با دستگاه هاي ذيربط به منظور ارتقاء شاخص­هاي توسعه بهداشت فردي و اجتماعي عشاير

14- پيگيري ایجاد و راه ­اندازي مراكز و خانه­هاي بهداشت در مناطق عشايري و كانون هاي توسعه

15- پيگيري بيمه­ هاي اجتماعي، خدمات درماني ، بيمه دام و تولیدات عشاير

16- پیگیری جلب حمایت دستگاه های ذیربط برای توسعه و گسترش خدمات نهادهای حمایتی در مناطق عشایری

17- همکاری با واحدهای مختلف وزارت کشور و استانداری ها در خصوص مسائل اجتماعی جامعه عشایری از قبیل شوراهای اسلامی تیره های عشایری ، ساختار مدیریت جامعه عشایری ، امورشناسنامه ای ،مسائل اجتماعی و امنیتی- انتظامی و....

18- پیگیری دریافت کد کانونهای اسکان عشایر واجد شرایط از طریق وزارات کشور و استانداری ها

19-  پیگیری ایجاد زیر ساخت ها و امور زیربنایی و ایجاد مراکز خدمات آموزشی،فرهنگی ،اجتماعی ، بهداشتی -درمانی ، ارتباطی (پست ، مخابرات ) ، پاسگاه های نیروی انتظامی و پایگاه های بسیج و ... در مناطق عشایری از طریق دستگاههای ذیربط

20- هماهنگي و همكاري جهت تأمين امنيت عمومي عشاير و مناطق عشايري با مراجع ذيربط

21- همكاري و هماهنگي با مراجع ذيربط در زمينه امر آموزش نظامي و تسليح عشاير و سایر امور مرتبط با مراجع نظامی و انتظامی

22- انجام هماهنگی های لازم برای تصویب برنامه ها و تخصیص اعتبارات مصوب در راستای مقابله با اثرات ناشی از حوادث غیرمترقبه و بحران ها در قبل و بعد از حادثه

23- پيگيري در جهت تأمين مسكن مناسب براي عشاير از طريق دستگاه هاي ذيربط

24- پيگيري و همكاري در احياء و گسترش ورزشهاي محلي و سنتي عشاير ازطريق دستگاه های ذیربط

25- پيگيري معافيت هاي مختلف مورد نياز مرتبط با امور اجرائي و بهره ­برداري در مناطق عشايري

26- همكاري و هماهنگي با دستگاه هاي ذيربط در جهت گسترش خدمات فرهنگي ، مذهبي در مناطق عشايري

27- همكاري و هماهنگي در جهت شناسایی ، معرفی جاذبه های گردشگری ، مواریث فرهنگی  و صنایع دستی عشایر به جامعه و ایجاد زیرساخت های مربوطه با دستگاه هاي ذيربط

28- انجام امور مرتبط با دبيرخانه شوراي عالي عشاير و ساير مجامع و شوراها و تنظيم دستور جلسات، ابلاغ ، پيگيري مصوبات از دستگاههاي ذيربط و تنظیم گزارشات مربوطه

29- پیگیری ،تنظيم و ارائه طرح ها ، لوايح قانوني و آيين­ نامه­ هاي مورد نياز جامعه عشایری از مراجع ذیربط 

30- بررسی ، پيگيري و جلب حمايت­هاي قانوني برای رسيدگي و رفع مسائل و مشكلات حقوقي و قضايي جامعه عشايري

31- مطالعه و بررسی طرح ها و لوایح و اصله از مجلس و دولت در ارتباط با عشایر و پیشنهادات جهت انعکاس به مراجع