پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

این طرح با هدف ارائه خدماتی از قبیل راه‌سازی، تأمین آب شرب و تقویت زیرساخت‌های تولیدی عشایر کوچنده کشور در مناطق ییلاقی و قشلاقی و در مسیر کوچ اجرا می‌شود. علاوه بر این، تسهیل در کوچ و استمرار زندگی کوچندگی، ارتقای میزان رفاه و برخورداری عشایر از امکانات و خدمات به منظور ایجاد عدالت در اقشار مختلف جامعه و افزایش میزان تولیدات عشایر از اهداف اجرای این طرح می باشد.