آخرین اخبار

سالانه 6500 تن گوشت توسط عشایر بوشهر تولید می شود
مدیر امور عشایر بوشهر اعلام کرد:

سالانه 6500 تن گوشت توسط عشایر بوشهر تولید می شود

24 مهر 1397
۲۳۰ اتحادیه و شرکت تعاونی عشایری در کشور فعالیت می کنند
مدیرکل امور تعاونی های سازمان امور عشایر:

۲۳۰ اتحادیه و شرکت تعاونی عشایری در کشور فعالیت می کنند

24 مهر 1397
ده میلیون زن روستایی و عشایری در عرصه تولید فعال هستند
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:

ده میلیون زن روستایی و عشایری در عرصه تولید فعال هستند

23 مهر 1397
دولت برنامه هایی را برای بهبود وضعیت زنان روستایی و عشایری دارد
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

دولت برنامه هایی را برای بهبود وضعیت زنان روستایی و عشایری دارد

23 مهر 1397